Verantwoording

Verantwoording

JoU wil een transparante organisatie zijn. Daarom publiceren we onze registraties, plannen, resultaten en financiële verantwoording op deze website.

Kamer van Koophandel

Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU) is een stichting en is onder nummer 5133 9374 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland.

ANBI

JoU is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor gelden belastingvoordelen voor erven, schenkingen en giften.
Alle benodigde documenten:
ANBI-beschikking
Standaardformulier publicatieplicht ANBI
Weergave van de naam, uittreksel Kamer van Koophandel
Bezoekadres, e-mail, telefoonnummer
Doelstellingen van JoU (Organisatieplan)
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan (Jaarplan 2021)
Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid voor de bestuurder (Statuten)
Actueel verslag van de activiteiten van de instelling (JoU Jaarverslag 2022)
Financiële verantwoording (Jaarstukken en Jaarrekening 2022)

 

Toepassing van de WNT

De juiste uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) wordt jaarlijks door een onafhankelijke accountant gecontroleerd. Hieruit blijkt dat de WNT in ons samenwerkingsverband op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Lees meer over de toepassing van de WNT bij Welzijnsgroep Midden Nederland, het samenwerkingsverband waar JoU deel van uitmaakt.

Jongerenpeiling 2023

JoU heeft een peiling uitgevoerd onder jongeren die gebruik maken van het aanbod van Jongerenwerk Utrecht. Er hebben 172 jongeren aan meegedaan in de leeftijdsrange van 10-23 jaar, waarbij elke Utrechtse wijk vertegenwoordigd is. De jongeren gaven JoU gemiddeld een 9 als rapportcijfer (schaal 1-10). Bekijk de resultaten van de JoU Jongerenpeiling 2023.

 

 

Terug naar over Jou