Privacy

Privacy

JoU gaat zorgvuldig om met gegevens van jongeren en ouders. In onze privacyregeling lees je hoe dat is geregeld, wat we registreren en hoe de bescherming van persoonsgegevens is geregeld. In het document Verantwoordingsplicht AVG staat beschreven hoe wij voldoen aan de wetgeving bij verwerking van persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming​​​​​​​

Rob van Asch is Functionaris Gegevensbescherming voor JoU. Hij werkt bij Stichting PK, een bedrijfsbureau dat wordt gedeeld door JoU, U Centraal en Stichting Specifieke Jeugdprojecten.

Rob is te benaderen door medewerkers, cliënten en samenwerkingspartners voor vragen over de privacyregels waaraan de organisatie zich moet houden. Rob is bereikbaar via klachtenfunctionaris@stichting-pk.nl en 06-12694038.

Terug naar over Jou