Partners

JOU WERKT SAMEN

Voor JoU is het noodzakelijk om samen te werken met iedereen die, net als wij, betrokken is bij jongeren. Alleen als we het volledige netwerk rondom jongeren betrekken, kunnen we werkelijk het verschil maken. We trekken samen op met scholen, sport- en cultuurorganisaties, sociaal makelaars, buurtbewoners, ouders, zelforganisaties, wijkagenten, politie, Toezicht & Handhaving, zorg- en welzijnsorganisaties, beleidsmakers en onderzoekers. Samenwerken betekent voor ons: elkaar kennen, signalen delen, jongeren motiveren, zorgen voor een warme overdracht en van elkaar leren. Ook delen we onze expertise via ons trainingsaanbod in de JoU Academie.

Wil je samenwerken met JoU? Stuur ons dan een e-mail.

Contact

ONZE KERNPARTNERS