Bij jou of bij mij?

Wat doet jou

Jou is waar
jongeren zijn

JoU geeft jongeren een warm welkom. We zijn er voor alle jongeren in Utrecht, vooral als ze een steuntje in de rug nodig hebben. We kennen de leefwereld van jongeren door en door en zijn waar zij zijn: op straat, op school, thuis, op sportclubs en online. Zo hebben we goed zicht op hun behoeften, obstakels en mogelijkheden. We leggen actief contact, stimuleren jongeren in hun ontwikkeling en moedigen hen aan om hun tijd op een positieve manier te besteden. Vandaag en in de toekomst.

Meer over JoU


JOU ACADEMIE

We weten bíjna alles over jongeren. Onze kennis en expertise delen we graag via de JoU Academie. We trainen ouders, buurtbewoners, vrijwilligers, professionals en onze medewerkers op verschillende jongerenthema’s. Ook denken we graag mee over wat jongeren in Utrecht beweegt. We blijven leren en houden elkaar scherp.

Meer over trainingen

WAAR WERKT JOU

JoU in de wijk

JoU is waar jongeren zijn. Overal kun je ons tegenkomen: op school, op straat, op social media, op sportclubs, op pleintjes, in parken en bij evenementen. Op vaste JoU-locaties in elke wijk organiseren we activiteiten en kunnen jongeren bij ons binnenlopen. JoU is een stedelijke organisatie die wijkgericht werkt.

Meer over locaties

ONZE KERNPARTNERS