TIENERWERK OP DE BASISSCHOOL

 

Het project Tienerwerk op de Basisschool is in volle gang. DOCK, Brede School Utrecht en JoU hebben hun krachten gebundeld om tieners op basisscholen een steuntje in de rug in te bieden. Afgelopen twee jaar was JoU al actief op 3 basisscholen, dit jaar zijn dat er op stedelijk gebied maar liefst 15.

Brede School Utrecht
De vraag vanuit scholen om deel te nemen aan dit unieke project blijft groeien. En dat is niet voor niets: we slaan daarin de brug tussen de leefwerelden van tieners op het basisonderwijs. JoU maakt daarin samen met DOCK de verbinding tussen het welzijnswerk, de wijk en school.

De uitgave laat professionals in tekst & beeld te laten zien wat het Tienerwerk op de Basisschool in de praktijk inhoudt:

 

bekijk het magazine in pdf

 

Contactpersoon en projectcoördinator Tienerwerk op de Basisschool:
Mohamed Achalhi: 06-13617921 | mohamed.achalhi@jou-utrecht.nl

 

VOORBEELDSIGNALEN UIT HET TIENERWERK

In het boekje staan enkele voorbeelden vermeld die het werk en de mogelijkheden van het tienerwerk illustreren. Hieronder een selectie, beschreven vanuit de rol van de jongerenwerker:

 

Voorbeeld signalen van ouders: ”Even een vraag aan het hek”

Ouders spreken tienerwerkers soms aan op het schoolplein. Veel moeders gaan van jongs af aan naar de speeltuin. Zo gaat dat in Hoograven. Zo kennen zij de medewerkers van DOCK. Als ze langs lopen vragen ze bijvoorbeeld waar hun kind extra huiswerkbegeleiding kan krijgen, of dat ze zien dat hun kind bozig is maar dat het niet lukt om met hem of haar in gesprek te gaan. Dan vragen ze of wij eens met hen willen praten.

 

Voorbeeld signalen van kinderen: ”Pesten gaat online verder”

Je ziet hoe kinderen onderling met elkaar omgaan. Je ziet dat bepaalde kinderen op school gepest worden en dat dit online verder gaat. Doordat je ziet bij welke kinderen dit gebeurt kun je hierover in de pauze wel een kort gesprek aan gaan. Je kunt zaadjes planten, dat het niet ok is om zo met elkaar om te gaan.

Het mooist zou zijn als dit een vervolg krijgt in de klas. Dat je er een keer dieper met de kinderen op in kunt gaan wat er gebeurt en wat dit met kinderen doet. Dit is inzetbaar als de jongerenwerker hier ruimte voor krijgt van de leerkracht.

Voorbeeld signalen van kinderen: pesten over je niveau

Kinderen halen elkaar naar beneden door negatief te doen over iemand die naar een kader of basis gaat. Hier kun je in de pauze korte gesprekken over voeren. Dan geef ik bijvoorbeeld mijzelf als voorbeeld. Ik ben begonnen op basis niveau. Daarna ben ik me blijven ontwikkelen. En nu heb ik mijn droombaan, als jongerenwerker! Alles kan.

terug naar JoU home pagina