Wat doet jou

JOU MAAKT HET VERSCHIL

De kern van ons werk is contact leggen met jongeren. We leren hen kennen. Wat willen ze zelf, wat vinden ze leuk, wat hebben ze nodig? We stimuleren jongeren om hun talenten en interesses te ontdekken, ontwikkelen en benutten. De vertrouwensband die we, vaak over langere tijd, zorgvuldig met hen opbouwen zorgt ervoor dat de drempel laag blijft. Bij vragen of problemen weten jongeren ons te vinden. En wij weten wat er bij hen speelt, merken veranderingen en ontwikkelingen vroegtijdig op. Als er gedoe of overlast is, is er een stevige basis voor een goed gesprek en ondersteuning.
 

Wij zijn overal waar jongeren zijn. Echt overal. Dus ook op school, ook online, ook bij FC Utrecht en in de zomer ook bij de Haarrijnse Plas. Zo hebben we een totaaloverzicht van hoe jongeren zich bewegen op verschillende leefgebieden. Door onze contacten met ouders, scholen, sociaal makelaars, buurtteams, bewoners en zelforganisaties maken we van opvoeden een gezamenlijke taak.

Groepsactiviteiten

Bij JoU kunnen jongeren samen sporten, koken, rappen of chillen. Of iets anders leuks, als ze een goed idee hebben. Bij de organisatie van al onze groepsactiviteiten geven we jongeren een actieve rol. We geven hen de kans om hun kwaliteiten te benutten en het vertrouwen om verantwoordelijkheid te dragen. Zo investeren ze in hun eigen ontwikkeling én die van anderen. We werken actief samen met sport- en cultuurpartners om gezamenlijke events te organiseren. En tijdens themabesprekingen, voorlichtingen en workshops maken we onderwerpen als relaties en seksualiteit, omgaan met geld en middelengebruik bespreekbaar.

Individuele begeleiding

Als jongeren problemen of zorgen hebben, zijn onze individueel begeleiders er voor hen. Dat kan over van alles gaan: ruzie thuis, schulden, school, justitie. Vaak vinden jongeren het niet makkelijk om hulp te vragen. Daarom luisteren we goed naar wat ze nodig hebben. Samen kijken we wat een jongere zelf kan doen om het probleem op te lossen of welke hulpverlening er nodig is. Jobcoaches van JoU ondersteunen jongeren bij het vinden van een bijbaan of stageplek.

Talentontwikkeling

Iedere dag opnieuw stimuleren we jongeren om het beste uit henzelf te halen. We bieden dan ook een podium voor hun talent, soms letterlijk. Bij JoU ontdekken jongeren waar ze goed in zijn en dat kan van alles zijn: cultuur, creativiteit, sport, leiderschap of organiseren bijvoorbeeld. Wij helpen hen om ervaring op te doen en hun talent te laten zien. Dit geeft niet alleen hun zelfvertrouwen een boost, maar is ook een voorbeeld voor anderen. Op die manier zetten we ook rolmodellen in tijdens activiteiten, bij voorlichting en als trainees op straat. Rolmodellen staan dicht bij andere jongeren en hebben een positieve invloed op de groep.

Meidenwerk

Onze meidenwerkers zijn er speciaal voor jonge meiden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met de meidenhuiskamers bieden we meiden een plek waar ze zich veilig voelen. We praten met elkaar over wat hen bezighoudt, waar ze tegenaan lopen, maar ook over wat er goed gaat, waar ze van dromen. Vanuit een vertrouwde basis stimuleren we opgroeiende meiden in hun ontwikkeling.

Online jongerenwerk

De leefwereld van jongeren speelt zich voor een groot deel online af. Dus ook daar zijn we volop aanwezig met activiteiten of voor een gesprek en informatie. Ons platform Jong030 is er voor alle jongeren in Utrecht. Via www.jou030.nl en social media delen we informatie over uiteenlopende thema’s, vertellen we wat er te doen is in Utrecht en leggen we contact.

Tienerwerk op de basisschool

Tienerwerk op de basisschool

Een voorbeeld van een project georganiseerd door Jou Utrecht: Tienerwerk op de basisschool.

Het project Tienerwerk op de Basisschool verbindt de leefwerelden van tieners: op school, het welzijnswerk en in de wijk. DOCK, Brede School Utrecht en JoU hebben hun krachten gebundeld om tieners op basisscholen een steuntje in de rug in te bieden. De uitgave van het boekje Tienerwerk op de Basisschool laat professionals in tekst & beeld te laten zien wat het tienerwerk op het basisonderwijs in de praktijk inhoudt.

Over JoU

Wat doet jou?

Deze shit is lit!