Over jou

WELKOM BIJ JOU

Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU) geeft jongeren een warm welkom. We zijn er voor alle jongeren tussen 10 en 23 jaar in Utrecht, vooral als ze een steuntje in de rug nodig hebben. We kennen de leefwereld van jongeren door en door en zijn waar zij zijn: op straat, op school, thuis, in buurthuizen, op sportclubs en online. Zo hebben we goed zicht op hun behoeften, obstakels en mogelijkheden. We leggen actief contact, stimuleren jongeren in hun ontwikkeling en moedigen hen aan om hun tijd op een positieve manier te besteden. Vandaag en in de toekomst.

We zien jongeren en nemen hen serieus. Dat zeggen we niet alleen, daar doen we ook wat mee. We vragen actief naar hun wensen en ideeën. We bieden een podium voor hun talenten en betrekken jongeren actief bij het organiseren van activiteiten. In een veilige omgeving krijgen ze de gelegenheid om hun vaardigheden en veerkracht te versterken. We bieden ruimte en geven grenzen aan. We moedigen aan en sturen bij. We gaan uit van wat wél kan, wat wél mag en dat je daarbij je eigen verantwoordelijkheid neemt. Jongeren die een positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt stappen naar voren als rolmodel. En zo zijn het de jongeren zelf die jongeren in beweging zetten.

De jongerenwerkers van JoU zijn echte verbinders. We werken voortdurend samen met het netwerk rondom jongeren, zoals ouders, buurtbewoners, scholen, hulpverlening en sport- en cultuuraanbieders. Zodat we samen en op alle leefgebieden een positieve bijdrage kunnen leveren. Als er overlast is, bemiddelen we. We gaan niet uit van verschillen, maar juist van wat ons verbindt, met anderen, met de buurt waarin we leven en de samenleving als geheel. Zodat iedere jongere het gevoel kan hebben: bij JoU hoor ik erbij.

Wat doet JoU

Onze klachtenfunctionaris is Karin van de Haar. Je kunt haar bereiken via: 06-107 788 80, of klachtenfunctionaris@stichting-pk.nl
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht: zonder jouw toestemming deelt ze jouw verhaal niet met anderen

Stichting JoU vindt het belangrijk dat cliënten een stem hebben in het beleid van de organisatie. Daarom is er een centrale cliëntenraad.

JoU is een stedelijke organisatie die wijkgericht werkt. Lees meer over hoe teamstructuur, directie, bestuur en toezicht bij ons zijn georganiseerd.

JoU gaat zorgvuldig om met gegevens van jongeren en ouders. Bekijk ons privacyreglement, de Verantwoordingsplicht AVG en informatie over de Functionaris Gegevensbescherming.

JoU wil een transparante organisatie zijn. Daarom publiceren we hier onze registraties, plannen, resultaten en financiële verantwoording.

 

JA, FIJN ALS JOU MIJ BELT

 

JOU WERKT SAMEN