Klachtenregeling

KLACHTENREGELING

“om in voetbaltermen
te spreken…”

Klachtenregeling
We doen er alles aan om ons werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent met JoU. Daarom heeft JoU een klachtenregeling. Heb je een klacht, neem dan contact op met de JoU-medewerker of diens leidinggevende. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klachtenfunctionaris inschakelen. Zij heet Eefje de Gooijer en ze staat je bij in in deze situatie. Ze geeft gratis advies over het indienen van een klacht en wat je kunt verwachten. Ook bemiddelt ze bij het zoeken naar een oplossing en helpt je desgewenst bij het formuleren van een officiele klacht bij de externe Klachtencommissie.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht: zonder jouw toestemming deelt zij uw verhaal niet met anderen. De klachtenfunctionaris is bereikbaar per e-mail en telefoon: klachtenfunctionaris@stichting-pk.nl en 06 – 126 94 038.

Klachtencommissie
De klachtencommissie bestaat uit drie leden en is onafhankelijk van JoU. De klacht moet schriftelijk worden ingediend, via ambtelijk.secretariaat.kc@stichting-pk.nl. De klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen, voor deze in behandeling kan worden genomen. De klachtenfunctionaris kan je daarbij helpen. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en vraagt weerwoord van de beklaagde. Onderdeel van de procedure kan een hoorzitting zijn, waar klager en beklaagde hun verhaal kunnen doen. De commissie doet enkele weken na de hoorzitting een uitspraak door middel van een advies aan de bestuurder. De bestuurder laat binnen een week na het advies weten wat zijn oordeel is over het advies en welke maatregelen er eventueel worden genomen.

Hoe lang duurt het?
Het is in ieders belang dat een klacht zo snel mogelijk tot een oplossing komt. Maar een zorgvuldige behandeling kost ook tijd. Vanaf het moment van een correcte indiening bij de klachtencommissie, moet de beoordeling door de bestuurder binnen 10 weken plaatsvinden. Waar nodig en mogelijk doen we er alles aan om de termijn zo kort mogelijk te houden

Vertrouwenspersoon
Als vrijwilliger van JoU kun je ook een beroep doen op de vertrouwenspersoon.
Bij haar kun je terecht met vragen, dilemma’s en klachten. Ze luistert, adviseert
wat je kunt doen en begeleidt je daarbij als je dat wilt. Je blijft anoniem zolang je dat
wilt. Je kunt haar bellen of mailen: Sylvia Cox, 06 47 10 16 49, www.sylviacox.nl.

Terug naar overzicht

Door onze coaching kunnen jongeren zich presenteren zoals ze echt zijn

Roberto cancian, jongerenweker bij jou