Klachten

Klachten

We doen er alles aan om ons werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent met JoU. Daarom heeft JoU een klachtenregeling. Heb je een klacht, neem dan contact op met de JoU-medewerker of diens leidinggevende. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klachtenfunctionaris inschakelen. Zij heet Karin van de Haar en ze staat je bij in in deze situatie.  Ze geeft gratis advies over het indienen van een klacht en wat je kunt verwachten. Ook bemiddelt ze bij het zoeken naar een oplossing en helpt je desgewenst bij het formuleren van een officiële klacht bij de externe klachtencommissie.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht: zonder jouw toestemming deelt zij je verhaal niet met anderen. De klachtenfunctionaris is bereikbaar per e-mail en telefoon:
Karin van de Haar
klachtenfunctionaris@stichting-pk.nl
06-10 77 88 80

Klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit drie leden en is onafhankelijk van JoU. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend via ambtelijk.secretariaat.kc@stichting-pk.nl. De klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in behandeling genomen te kunnen worden. De klachtenfunctionaris kan je daarbij helpen. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en vraagt weerwoord van de beklaagde. Onderdeel van de procedure kan een hoorzitting zijn, waar klager en beklaagde hun verhaal kunnen doen. De commissie doet enkele weken na de hoorzitting een uitspraak door middel van een advies aan de bestuurder. De bestuurder laat binnen een week na het advies weten wat zijn oordeel is over het advies en welke maatregelen er eventueel worden genomen.

Hoe lang duurt het?

Het is in ieders belang dat een klacht zo snel mogelijk tot een oplossing komt. Een zorgvuldige behandeling kost echter ook tijd. Vanaf het moment van een correcte indiening van de klacht bij de klachtencommissie, moet de beoordeling door de bestuurder binnen 10 weken plaatsvinden. Waar nodig en mogelijk doen we er alles aan om de termijn zo kort mogelijk te houden.

Gedragscode

In de Gedragscode JoU staan regels over gedrag en ethiek. De gedragscode geldt voor alle medewerkers en is bedoeld om zowel medewerkers als cliënten te beschermen. Medewerkers die in de organisatie een misstand signaleren, kunnen gebruikmaken van de Klokkenluidersregeling.

Terug naar over Jou