Projectleider Welzijn op Recept Jongeren

Projectleider Welzijn op Recept Jongeren

(10 uur per week)

Inleiding Welzijn op Recept is een beproefde werkwijze waarbij mensen met psychosociale klachten waarvoor geen medische of psychologische behandeling noodzakelijk is hun welbevinden kunnen vergroten. Dit gebeurt met een intermediair die (actief met hen meedenkt en optrekt en hen toe leidt naar een ontmoetings- of beweegactiviteit die bij hen past. Dankzij de regeling Herstel en Veerkracht krijgen we nu de mogelijkheid om deze werkwijze uit te breiden naar jongeren. Voor het starten van een pilot in twee wijken (Noordwest en Zuid) met Stichting JoU als intermediair tussen verwijzers en aanbieders, zoeken we een projectleider.

Welzijn op Recept jongeren Welzijn op Recept Jongeren kent twee doelen; te weten:
1. Het verhogen van het welbevinden van jongeren met psychosociale problematiek.
2. Het verlagen van het zorggebruik in de eerstelijnszorg.

In twee wijken, Noordwest en Zuid, starten we een pilot waarin we 40 jongeren per wijk matchen aan activiteiten. De doelgroep bestaat uit jongeren van 12-23 jaar die in de wijk aankloppen bij de huisarts/1e lijns zorg/jeugdgezondheidszorg met mentale problemen.
Vanwege de complexiteit van de werkvelden in het medisch en sociaal domein zoeken we een projectleider met affiniteit op deze onderwerpen en kennis van de wijken. Liefst werkzaam bij of bekend met een van de betrokken organisaties.

Wat moet je weten?
• Kennis en ervaring in het zelfstandig uitvoeren van (complexe) werkzaamheden.
• Kennis hebben van het medisch/zorg en sociaal domein in Utrecht
Wat moet je kunnen?
• Proactief initiatieven nemen
• Planmatig en projectmatig werken • Doelen realiseren ondanks tegenslag, weerstand of kritiek
• Anderen stimuleren en motiveren en zo nodig aanspreken om resultaten te halen.
• Zelfstandig (uitvoerings)beslissingen nemen.

We verwachten een HBO+ werk- en denkniveau en Minimaal 5 jaar werkervaring in het sociaal en/of zorgdomein
.
Wat ga je doen?
• Ontwikkelen en implementeren van de werkwijze van Welzijn op Recept voor jongeren op basis van de kennis en relaties die al opgebouwd zijn in Welzijn op Recept voor volwassenen.
• In het eerste jaar van het project leg je de focus op het implementeren van de werkwijze binnen JoU en bij verwijzers, kennismaking tussen de JoU intermediairs en de partners in de eerstelijnszorg en het opdoen van ervaring met doorverwijzen, matchen, monitoren en terugkoppeling naar elkaar.
• In het tweede jaar leg je de focus op uitvoering van WoR in de twee pilotwijken en onderzoekt of uitbreiding naar andere wijken wenselijk en mogelijk is.
• Creëren van de randvoorwaarden om WoR Jongeren goed vorm te geven.
• Vanuit Stichting JoU bouwen aan een netwerk van verwijzers (zoals huisartsen, POH, fysiotherapeuten, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen en aanbieders (formeel en informeel).
• Aansluiten bij de stedelijke stuurgroep Welzijn op Recept.
Wat mag je van JoU verwachten?
• Een uitdagende opdracht van 2 jaar bij Stichting JoU; in het eerste jaar gemiddeld 10 uur per week, in het tweede jaar gemiddeld 4 uur per week.
• Flexibiliteit in uren en werkplek.
• Schaal 9 of 10 CAO Sociaal Werk of een zzp-uurloon conform deze schaal op basis van o.a. relevante ervaring.
• Een gedreven partnernetwerk met veel energie om impact te maken voor de Utrechtse Jeugd.

Iets voor jou? Stuur een mail met jouw motivatie en CV voor 1 juni naar info@jou-utrecht.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nienke Kuyvenhoven, directeur JoU: nienke.kuyvenhoven@jou-utrecht.nl.